Reisswolf

Reisswolf is Europees marktleider op het gebied van opslag, vernietiging, digitalisering en postscanning van vertrouwelijke documenten en overige data. Meer dan 68 vestigingen in 27 landen opereren vanuit hetzelfde doel: vertrouwelijke service gecombineerd met snelle en efficiënte logistiek. Reisswolf heeft in Nederland vier vernietigingslocaties. Hierdoor is er zowel qua logistiek als  vernietiging een landelijke dekking. De toename van de hoeveelheid vertrouwelijke gegevens heeft geleid tot de noodzaak van een dienstverlener die hiermee op een professionele manier omgaat. Hét kenmerk van Reisswolf is het gesloten systeem. Dit houdt in dat het papier wat u in de containers deponeert, daarna niet meer met de buitenlucht en mensenhanden in aanraking komt. Hiermee is een veilige verwerking van uw vertrouwelijke gegevens gegarandeert. Daarnaast heeft u de garantie dat uw vertrouwelijke gegevens op een milieubesparende manier worden ingezameld en verwerkt.